අපි ගැන


අරමුණ

සම්ප්‍රදායික ටියුෂන් කලාවෙන් මිදී ඩිජිටල් ටියුෂන් මගින් දරුවන්ට ගුණාත්මක හා ආරක්ෂා සහිත අධ්‍යාපනයක් ලබා දීම.
ගුරු භවතුනි,
සීමා මායිම් වලින් තොරව ඔබේ දැනුම රට පුරා රුගෙන යන්නට අපි සුදානම්. නවීන තාක්ෂණය ඔස්සේ යමින් නව දැක්මක් කරා අපේ ටියුෂන් නව පිය වරක් තබා ඇත. ඔබ ප්‍රදේශයකට සිමා වී සම්ප්‍රදායික ටියුෂන් මත සිටි ඔබට මෙය නව අත් දැකීමක් හා නැව්ම් පෙරළියක් වනු නිසැකයි. ඕනෑම පාරිසරික තත්වයක් මත මෙය පවත්වා ගෙන යමට හැකි අතර එය ජංගම දුරකථක (smart phone) මගින්ද සිදු ගත හැක. තනි පුද්ගල , කුඩා කණ්ඩායම්, කණ්ඩායම් වශයෙන් පන්ති පැවැත්විය හැකි අතර මෙය සජීවී හා පටිගත කරන ලද විඩියෝ යන විවිධ ක්‍රම ඔස්සේ ඉගෙනුම් කටයුතු සිදු කිරීම මෙන්ම කාලය ගණනය කිරීමේ පහසුකම් සහිතව ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට පිළිතුරු ලිවීම් ආදී පහසුකම් රුසක් මේ සමගම ඔබට අත් විඳිය හැක. එක් වන්න අප සමග.
දෙමව්පියනි, දූ දරුවනි,
ඉගෙන ගන්න අලුත් විිදිය. "ඒ ගුරුවරයා අපේ ටවුන් එකේ පන්ති කරන්නේ නෑ, අපිට එච්චර දුර යන්න බැ" වගේ ප්‍රස්න නිසා ඔබට සරිලන ඔබේ හිතේ රුදුන ගුරුතුමා මගහැරුනාද ? දැන් ඒ ප්‍රශ්නෙ ඉවර කරමු. අපි ඔයාට ගුරුවරයා ගෙදරටම එක්කන් එනවා .කොහේවත් යන්න ඕනි නැ. ඔබ ඉගෙන ගන්න ආස ගුරුවරවා ලෝකේ කොහේ සිටියත් අන්තර්ජාලා පහසුම් ඔස්සේ එම ගුරුවරයා යටතේ ඔබට අධ්‍යාපනය ලබා දීමට තමයි මේ අපේ උත්සාහය. පත්තියට ගියා වගේම තමයි. ගුරුතුමා දකින්න පුළුවන් ප්‍රශ්ණ අහන්න පුළුවන් කිසිම වෙනසක් නැ. නිවැරදි ගුරුවරයා තෝරා ගැනීමේ සිට විභාග දක්වාම මෙම සේවාව ඔබ වෙනුවෙ ක්‍රීයාත්මකයි.
සුවසේ පීඩාවකින් තොරව ඉගෙන ගන්න එක් වන්න අප සමග.
Setting Panel
Select Layout
Sidebar Color
Color Theme