සාම්ප්‍රදායික පෝස්ටර් සංස්කෘතියෙන් ඈත් ව උපකාරක පන්ති ක්ෂේත්‍රයේ නියැලෙන ඔබට ඔබගේ උපකාරක පන්තිය වෙනුවෙන් අවශ්‍ය සියලුම ප්‍රචාරක කටයුතු අප ආයතනයෙන් කරවා ගන්න ..එක්වන්න අප සමගින් ..අපේ පත්තරය - ටියුෂන්
අපෙන් ඔබට -
. ඔබ ඉගැන්වීම් කටයතු වල යෙදෙන ආකාරයේ විඩියෝ එකක්
. ඔබේ පන්තියේ විශේෂ අවස්ථා හා විභාග ප්‍රතිපල චායාරූප එකතුවක්
. පන්ති කාලසටහන් ආදී සියලු විස්තර අඩංගු වෙබ් පිටුවක් ලබා දෙනු ලැබේ.

Setting Panel
Select Layout
Sidebar Color
Color Theme